Filosofie naší dílny je velice prostá. Odevzdat jen takovou práci, aby pro zákazníka byla důvodem objednat si další. A tímto motem se řídíme od roku 1990.